Consult

Salary split: werken in meerdere landen

Als een werknemer in twee landen werkt voor twee verschillende werkgevers (meestal van dezelfde groep), dan zal hij automatisch belastbaar zijn in beide landen. Maar ook indien er maar één werkgever is, kan het zijn dat een werknemer een salary split heeft. Dit is bijvoorbeeld zo als uw werknemer in een ander land woont en zowel werkt in zijn woonland (bv. thuiswerk) als in het land waarin de werkgever is gelegen.

Netto voordeel voor werknemer

Vaak resulteert zo'n salary split in een netto voordeel voor de werknemer aangezien hij globaal minder belasting zal betalen. De wetgeving is ingewikkeld en verschilt van land tot land. Het is dus zaak u hier goed over te informeren.

Extra administratie

Meestal resulteert salary split wel in bijkomende administratie voor de werkgever en/of werknemer. Denk maar aan A1-documenten of andere formaliteiten, een payroll opstarten in de verschillende landen, aparte belastingaangiftes per land, enz.

Expertise in salary split

Acerta Consult heeft heel wat kennis in huis over het Belgische en internationale arbeidsrecht en fiscaliteit. We werken ook nauw samen met buitenlandse partners voor de opzet en het onderhoud van een buitenlandse payroll. Dat maakt van ons de uitgelezen partner om uw dossiers rond salary split onder de loep te nemen en u het werk uit handen te nemen. U kunt bij Acerta Consult terecht voor:

  • analyse van uw situatie
  • advies over salary split voor uw werknemers
  • simulatieberekeningen
  • optimalisatiemogelijkheden
  • opstart en opvolging van de payroll in binnen- en buitenland

Meer weten?

Contacteer ons.