Consult

Download de gids

Met dit document bieden wij u een overzicht van de mogelijkheden die zich vandaag aandienen rond de re-integratie van langdurig afwezigen. Waarover gaat het juist? Hoe kunt u langdurig ziekteverzuim voorkomen en genezen? Wat zijn de bouwstenen van een integrale aanpak?

U ontdekt hierin ook hoe Acerta u, de werkgever, zowel juridisch als sociaal kan helpen bij uw plannen op dat vlak.