Consult

Legal & Reward

Aanbod

Heeft u nood aan sociaal-juridisch advies? Krijgt u te maken met internationale tewerkstelling? Heeft u vragen rond loonbeleid? Raadpleeg Legal & Reward, het gespecialiseerde team van Acerta Consult met experten in Belgische en internationale arbeidswetgeving en in alle aspecten van loonbeleid.

Ons aanbod situeert zich rond 3 grote thema's:

Sociaal-juridisch advies

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over het Belgische arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personeelsfiscaliteit. Wij staan garant voor een juridisch correcte, maar ook een pragmatische benadering van uw vragen en zorgen voor oplossingen die bij uw onderneming passen. In al onze diensten gaan wij voor u tot het uiterste en maken we gebruik van alle mogelijkheden van het wettelijke kader.

Internationale tewerkstelling

Hebt u werknemers in het buitenland of stelt u buitenlanders tewerk in België? U vindt bij ons juridisch advies over internationale sociale zekerheid, dubbelbelastingverdragen en internationaal arbeidsrecht. Ook hier focussen we op de praktische toepassing van ons advies en houden we rekening met alle aspecten van een internationale tewerkstelling. Resultaat: een correcte implementatie van de Belgische en/of buitenlandse payroll voor al uw internationale werknemers.

Organisation & Reward

Hoe implementeert u een correct, motiverend en rechtvaardig loonbeleid? Wij staan u bij met het opstellen van functiebeschrijvingen, functieclassificaties en onderbouwde loonbenchmarks. Verder assisteren we u bij de uitbouw van uw loonbeleid en organisatiestructuur. We hebben hierbij oog voor de tevredenheid van de werknemers en de betaalbaarheid voor de werkgever en benutten hiervoor alle mogelijkheden van het wettelijke kader.

Meer weten?

Contacteer ons.

Cases

Meer weten?

Contacteer ons.

Nieuws