Consult

2 op 3 werknemers geeft baas goed rapport

Nieuwe generatie werknemers wil baas ‘op afroep’

Brussel, 6 september 2018 – 41 % van de werknemers ziet zijn verlanglijstje over de competenties die hij/zij van zijn leidinggevende verwacht, voldoende tot goed ingevuld. Maar 27 % oordeelt dat haar of zijn leidinggevende nog wat werkpunten heeft om de leidinggevende kwaliteiten nog beter te ontwikkelen. Zes op tien werknemers heeft ook minstens een keer per jaar een evaluatiegesprek, iets wat positief wordt onthaald. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse werknemersbevraging van hr-dienstverlener Acerta. De nieuwe generatie werknemers verwacht een baas ‘op afroep’.

Leidinggevende wordt een “baas op afroep”

De werknemersbevraging van ACERTA vroeg werknemers expliciet naar hun bevindingen over hun directe leidinggevende, maar ook zonder expliciete vraag hebben werknemers wel degelijk een mening over wat een leidinggevende zou moeten doen en/of zijn. In dat verlanglijstje van competenties voor een leidinggevende  staan bovenaan bij de werknemers: leiden en coachen, verantwoordelijkheid nemen, communicatief zijn, teamwerk stimuleren, problemen oplossen en organiseren.

Peter Tuybens, Directeur Acerta Consult: “De leidersrol is sinds een paar jaar aan het veranderen: de leidinggevende wordt een “baas op afroep”. Werknemers krijgen een mandaat, het belang van inspraak en wederzijds vertrouwen neemt toe en de nieuwe generatie werknemers verwacht, hoewel steeds in overleg, ruimte te krijgen in het uitvoeren van haar taken.”

2 op 3 werknemers hebben jaarlijks gesprek met baas

Voor vertrouwen en inspraak heb je dialoog nodig. De werknemersbevraging van ACERTA toont aan dat dat in veel bedrijven zeker kan, hoewel er zeker nog  ruimte voor verbetering is. Nog altijd heeft 37 % van de werknemers niet één keer per jaar een goed gesprek met zijn leidinggevende over prestaties en verwachtingen. Van wie het evaluatiegesprek wel heeft, zegt 65 % dat het dan vooral gaat over het functioneren in de voorbije periode.

Peter Tuybens: “Een constructieve dialoog moet minstens de steun krijgen van bovenaf. Werkgevers die niet spontaan met hun werknemers spreken over talent, over verwachtingen en ambities, laten heel wat potentieel liggen. Daarentegen, de leidinggevende die kiest voor een cultuur van dialoog en zijn medewerkers stimuleert om de beste versie van zichzelf te worden, deelt in de winst die dat oplevert. En de meeste werknemers zijn vragende partij voor die dialoog, wat aantoont dat het een constructief proces is voor alle betrokkenen.” 

 

 

Pleidooi voor on the spot feedback

Bijna de helft – 49 % - van de werknemers die deelnamen aan de bevraging van ACERTA bevestigde op de werkvloer zelf te kunnen bepalen welke methodes of technieken ze gebruiken om hun doelen te halen. Ja, er is een tendens naar meer autonomie. Maar neen, werknemers krijgen niet op alle vlakken evenveel ruimte. Slechts 13 % vertrekt bijvoorbeeld van een verloningsbudget dat hij/zij zelf kan invullen met loon en voordelen. Wie met wie werkt, is dikwijls niet de keuze van de werknemers (53 %). De werktijden autonoom kunnen indelen is  voor 43 % van de werknemers een feit.

Peter Tuybens: “On the spot feedback tussen werknemer en leidinggevende is het begin van een constructieve samenwerking waar alle partijen beter van worden. Hoewel het helaas niet altijd de directe leidinggevenden zijn die daar zeggenschap over hebben, en hoewel de mogelijkheden voor zelforganisatie en regelruimte vaak van de sector afhankelijk zijn, zien we wel degelijk een positieve evolutie. Positief voor werknemers én voor werkgevers. ” 

 

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker