Modeldocumenten: regel je sociale zaken

Download het document dat je nodig hebt, vul het correct in en bezorg het ons via acerta.be/contactform. Wij zorgen ervoor dat jouw dossier zo snel mogelijk in orde komt.

Ga je naar een ander vestigingsadres, verander je van bank of breid jij je zaak met een vestiging uit? Laat dit onmiddellijk aanpassen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Stuur ons je aanvraag en wij regelen dit voor je.

Of verandert je onderneming van naam? Ga je andere of bijkomende activiteiten uitoefenen, en heeft dat een weerslag op je recht op btw-aftrek? Of wil jij je btw-teruggave op een ander rekeningnummer laten storten? Geef hier je wijzigingen op en wij laten ze registreren.

Aansluitingsdocumenten voor reeds actieve zelfstandigen die al aangesloten zijn bij een ander fonds maar naar Acerta willen overstappen of voor bestaande vennootschappen die naar het sociaal verzekeringsfonds van Acerta willen overstappen.

Maar ook de documenten voor een allereerste aansluiting vind je hier terug.

Je sociale bijdrage raadplegen, betalen of aanpassen? Dat doe je makkelijk zelf via het klantenportaal MyAcerta

Je sociale bijdragen verhogen of verlagen, doe je eenvoudig zelf via het klantenportaal MyAcerta.

  • Verdien je dit jaar meer dan vorige jaren? Dan kun je jouw voorlopige sociale bijdrage best verhogen zodat je bij de eindafrekening geen bijbetalingen hoeft te doen.
  • Schat je dat je dit jaar minder inkomsten hebt dan drie jaar geleden? Dan kunnen we het bedrag van je voorlopige bijdragen aanpassen. Je kan deze aanpassing zelf doen via Mijn Dossier in MyAcerta of je kan het aanvraagformulier mailen naar je regionaal kantoor.

Op basis van artikel 37 van het Algemeen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen (ARS) kan je jouw hoofdberoep laten gelijkstellen met een bijberoep. Zo betaal je minder of geen sociale bijdragen. Deze uitzonderlijke regeling geldt voor gehuwden, weduwen/weduwnaars, vastbenoemde leerkrachten, politici en meewerkende partners met een beperkt inkomen.

Als je sinds kort zelfstandige in hoofdberoep bent, heb je mogelijk recht op een bijdragekorting in je startjaar. Acerta zal de korting automatisch toepassen in de berekening van je definitieve bijdrage. Je kan ze dus niet mislopen. Maar als je de definitieve bijdrageberekening niet wenst af te wachten, kan je nu al een voorlopige korting aanvragen.

  • De snelste en eenvoudigste  manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ. Je kan dit doen door op onderstaande knop te klikken.

Dien je aanvraag in bij RSVZ

Als dit niet lukt, kan je nog kiezen voor een papieren aanvraag. Gebruik in dat geval onderstaand aanvraagformulier.

Als zelfstandige moeder in hoofdberoep of als meewerkende echtgenote in het maxistatuut heb je na de geboorte van je kind recht op 105 gratis dienstencheques.

Je groeipakket, kraam- of adoptiepremie vraag je aan via onze partner Infino of via jouw uitbetalingsactor.

* De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking voor het Groeipakket. Elk kind heeft hier recht op.

* Infino is een uitbetaler van het Groeipakket. Je kiest zelf één van de vijf Vlaamse uitbetalers. Veranderen kan na 1 jaar.

Heb je economische moeilijkheden, ging  je zaak kopje onder of zorg jij voor je zieke partner? Dan heb je in bepaalde gevallen recht op een uitkering. Die ondersteunt je even - tot je weer op eigen vleugels verder kunt. Stuur ons je aanvraag zo snel mogelijk aangetekend per post toe.

Een overbruggingsuitkering vraag je aan na een faillissement, collectieve schuldenregeling, een gedwongen stopzetting door brand, natuurramp, allergie, beschadiging, of een beslissing door een belangrijke economische actor of door economische moeilijkheden.

Zelfstandigen die hun activiteit maximaal 10 dagen onderbreken na het overlijden van hun kind of partner hebben recht op de uitkering rouwverlof.

Ga je met pensioen of staak jij je zelfstandige activiteit? Ben je niet langer als meewerkende partner actief? Dan moet je jouw dossier als zelfstandige bij Acerta afsluiten. Dat regel je eenvoudig online - met je eID via je portaal. 

Of je stuurt een ereverklaring - samen met een officieel bewijs van stopzetting. Dat doe je uit eigen naam als je een eenmanszaak hebt. Ben je een vennoot? Dan laat je het bevestigen door de mandataris.

Je kunt hier ook de gelijkstelling wegens ziekte en de voortgezette verzekering aanvragen. Vergeet ook niet om de inschrijving van de onderneming in de KBO stop te zetten. Ook dit regelen we voor je.