Extralegaal verlof

01 juni 2023
Leestijd: Later lezen?

Naast de twintig wettelijke vakantiedagen kan je als werkgever je medewerker extralegaal verlof aanbieden. Deze betaalde of onbetaalde vakantiedagen zijn vaak een goede beloning en motivator voor geleverde prestaties. We zetten de mogelijkheden even op een rijtje.

Extralegaal verlof binnen je sector of onderneming

Soms worden extralegale vakantiedagen vastgelegd binnen het paritair comité van je sector. Hierbij kan het gaan over anciënniteitsverlof, eindeloopbaandagen of ADV-dagen. Is extralegaal verlof niet opgenomen in je paritair comité? Dan kan je als werkgever zelf beslissen om extralegaal verlof aan te bieden. Deze extra vakantiedagen neem je op in je cao, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.

Verlofdagen anciënniteit

Wanneer je medewerker een aantal jaren werkt in je bedrijf, kan je deze belonen door extra vakantiedagen te geven. Er bestaat geen wettelijk kader rond verlofdagen voor anciënniteit. Er zijn wel verschillende paritair comités waarin dit is opgenomen, maar als werkgever heb je altijd het recht om meer dagen te schenken. Als je dit wilt doen, neem je de voorwaarden op in je arbeidsreglement. Hierin geef je ook aan in welke volgorde de verschillende types vakantiedagen worden opgenomen en of het mogelijk is om verlofdagen over te hevelen naar het volgende jaar.

Eindeloopbaandagen en loopbaanverlof

In het kader van wendbaar en werkbaar werk zijn er verschillende types vakantiedagen met als doel de oudere medewerker te behouden en motiveren. Vaak zijn deze vakantiedagen opgenomen in je paritair comité. Afhankelijk van je PC is er sprake van eindeloopbaandagen of loopbaanverlof. Bij beide types verlof krijgt de medewerker een of meerdere vakantiedagen, afhankelijk van zijn of haar leeftijd.

Extralegale vakantiedagen

Buiten alle bestaande types vakantie is het als werkgever mogelijk om je medewerker extra vakantiedagen te geven. De regels hiervoor bepaal je helemaal zelf. Vaak worden deze vakantiedagen verleend voor niet-officiële vakantiedagen (zoals tweede kerstdag of brugdagen). Daarnaast is het ook mogelijk extralegale vakantiedagen op te nemen in je cafetariaplan.

Onbetaald verlof

Zijn de vakantiedagen van je medewerker op? Dan kan je hem ook onbetaald verlof, ook gekend als vakantie zonder wedde aanbieden. Hiervoor bestaat er geen wettelijk kader. Bij het verlenen van onbetaald verlof is het belangrijk om duidelijke voorwaarden te formuleren en deze op papier te zetten. Tijdens een periode van onbetaald verlof bouwt je medewerker geen sociale rechten op.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp