Wat als je werknemer ontslag neemt?

14 februari 2024
Leestijd: Later lezen?

Kiest je medewerker voor een nieuwe uitdaging? Dan moet hij rekening houden met een aantal regels. Maar ook als werkgever heb je verplichtingen.

Wanneer gaat opzegtermijn in bij ontslag door werknemer?

Je medewerker kan de arbeidsovereenkomst op drie verschillende manieren opzeggen. Wanneer de opzegtermijn ingaat, hangt af van de manier waarop het ontslag wordt ingediend:

 1. Hij bezorgt je een geschreven document en jij ondertekent het. Zijn opzegtermijn start op de eerste maandag na ontvangst.
 2. Hij stuurt je een aangetekende brief. Zijn opzegtermijn vangt aan op de eerste maandag volgend op de derde werkdag na de datum van verzending.
 3. Via een deurwaardersexploot. Zijn opzegtermijn start op de eerste maandag die volgt op de dag van betekening door de deurwaarder.

Je medewerker moet in zijn opzegbrief duidelijk vermelden wat zijn opzegtermijn is en vanaf wanneer die ingaat. Doet hij dat niet? Dan blijft zijn ontslag geldig, maar de opzeg niet.

Ontslag zonder opzegtermijn

Als je medewerker de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder een (toereikende) opzeggingstermijn na te leven, moet hij jou een verbrekingsvergoeding betalen. Dat is dus ook het geval als je medewerker ontslag neemt zonder opzegtermijn door het bedrijf direct te verlaten.

De verbrekingsvergoeding

Dient je medewerker zijn opzegtermijn niet uit? Dan heb je recht op een verbrekingsvergoeding voor de resterende weken of maanden. Je berekent het bedrag van de verbrekingsvergoeding aan de hand van het lopende maandloon. Tel ook het enkel en dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en andere voordelen zoals maaltijdcheques mee.

Wat is de opzegtermijn van mijn medewerker?

Dankzij de opzegtermijn heb je tijd om een goede vervanger te zoeken. Sinds 28 oktober 2023 zal de opzeggingstermijn van een werknemer (zowel arbeiders als bedienden) die de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn wil beëindigen, nooit langer dan 13 weken kunnen duren. Bekijk de tabel met de opzegtermijn bij ontslag door de werknemer.

Heeft mijn medewerker recht op sollicitatieverlof?

Ja, zowel arbeiders als bedienden hebben tijdens hun opzegtermijn recht op sollicitatieverlof. Hetzelfde geldt voor medewerkers die de wettelijke pensioenleeftijd bereikten of onder het SWT-stelsel vallen. Je medewerker mag zijn sollicitatieverlof gebruiken voor de volgende zaken:

 • Het zoeken van vacatures
 • Het schrijven van motivatiebrieven of cv’s
 • Een sollicitatiegesprek
 • Een selectieproef
 • Een begeleiding volgen in het kader van outplacement

Het sollicitatieverlof bedraagt een halve of hele werkdag per week, afhankelijk van de situatie. Je medewerker moet die halve of hele dag wekelijks opnemen in overleg met jou. Hij mag deze dagen dus niet opsparen.

Verzamel de nodige documenten

Kwam de arbeidsovereenkomst ten einde? Dan moet je de volgende documenten bezorgen aan je (ex-)medewerker:

 • Het werkloosheidsbewijs
 • De fiscale fiche 281.10
 • De individuele rekening van het lopende jaar
 • De afrekening van de laatste betalingen
 • Het vakantieattest (als het gaat over een bediende)
 • Het attest van tewerkstelling, met begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst

Lees hier meer over de verschillende ontslagdocumenten.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp